Analjezi ve Sedasyonda Magnezyum

TIPlopedi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Analjezi ve Sedasyonda Magnezyum[düzenle | kaynağı değiştir]

Magnezyumun analjezik etkisi, birçok hayvan ve insan çalışmasında gösterilmiştir. Magnezyumun perioperatif analjezik ihtiyacı üzerine etkisi, ilk olarak Koinig ve meslektaşları tarafından eşit cerrahi uyarana maruz kalmış hastalarda değerlendirilmiştir. Bu araştırmacılardan toplanan veriler göstermiştir ki magnezyum, fentanil ihtiyacını azaltarak peroperatif analjeziye katkıda bulunabilir. Başka bir çalışmada, indüksiyon sonrası bolus olarak verilen magnezyum sülfatın, genel anestezi esnasında remifentanil tüketiminde belirgin düşüş sağladığı görülmüştür. Bizim grubumuz da ayrıca, elektif spinal cerrahi yapılan hastalarda intravenöz anestezi esnasında sürekli magnezyum infüzyonunun, remifentanil tüketiminde belirgin azalma sağladığını göstermiştir. Son zamanlarda, jinekolojik hastalarda magnezyumun intraoperatif propofol gereksinimi, postoperatif ağrı ve morfin tüketimi üzerine etkilerini karşılaştırmak için değişik magnezyum doz rejimleri çalışılmıştır. Hem tek bolus, hem de bolus artı infüzyon rejimleri, intraoperatif propofol gereksinimlerini azaltmıştır ve postoperatif fazda morfin kullanımını yaklaşık %40 azaltmıştır. Bu tespitlerin aksine, analjezi için magnezyum eklenmesine rağmen herhangi bir değişiklik olmadığına dair de veri bulunmaktadır. Bu tutarsızlık, farklı cerrahi uyarılardan, heterojen hasta topluluğundan ve çeşitli doz kullanımı ve zamanlamasından kaynaklanıyor olabilir. Ancak en önemli sebep, klinik çalışmalardaki mevcut ölçümlerin hastaların gerçek magnezyum düzeyini yansıtmaması nedeniyle kullanılan magnezyum dozu ile bu doza verilen tepki olarak potansiyel etkinin belirlenmesinin kolay olmadığıdır. Söz konusu belirleme güçlüğü, kritik hastalarda çok daha karışık bir hal alabilmektedir. YBÜ hastaları üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmada, araştırmacılar magnezyum sülfat infüzyonunun sedasyon halinin sürekliliğini sağlayan sufentanil infüzyonu ihtiyacını azaltıp azaltmadığını değerlendirmişlerdir. Mekanik ventilatöre bağlı hastalar üzerindeki çalışmalarda elde edilen azami magnezyum seviyesinin iki katı seviyesine ulaşmak için 2 g/saat düzeyinde magnezyum infüzyonu uygulanmıştır. Sufentanil tüketimindeki azalma her zaman tespit edilmiştir.

Magnezyumun perioperatif süreçte anestezik ve analjezik ihtiyacını azaltmadaki olumlu etkisi geniş kapsamlı olarak incelenmiştir; ancak magnezyum eklenmesinin YBÜ’de sedasyon üzerindeki etkileri hususunda veri eksikliği bulunmaktadır. Magnezyumun ucuz ve kolay şekilde elde edilebildiğini göz önünde bulundurursak, küçük dahi olsa bir yararın kesin olarak belirlenmesi halinde YBÜ’de muazzam maliyet tasarrufu sağlanacaktır.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon kategorisinden sayfalar
Biyokimya kategorisinden sayfalar