Sevofluran

TIPlopedi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

SEVOFLURAN[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Formülü Florometil -2,2,2-trifloro -1-(triflorometil) etil eter yapısındadır.
 • Molekül ağırlığı: 200.05,
 • Kaynama noktası 760 mmHg’da: 58.5° C,
 • Su buharı basıncı 24/25 ° C’de: 197 mmHg olup metallerle reaksiyona girmez.
Sevofluran doku çözünürlük katsayıları
Doku Doku/Gaz Doku/Kan
Beyin 1.15±0.07 1.70±0.09
Kalp 1.21±0.13 1.78±0.20
Karaciğer 1.25±0.15 1.85±0.22
Böbrek 0.78±0.12 1.15±0.18
Kas 2.38±1.03 3.13±1.07
Yağ 34.0±6.0 47.5±6.1


Sevofluranın farklı yaş gruplarındaki MAC değerleri
Yaş grubu %100 O2 içinde % 50 N2O-% 50 O2
Yenidoğan % 3,3 -
1-3 yas % 2,6 % 1,98
5-12 yas %2,4 % 2,0
25 yas %2,5 % 1,4
40 yas % 2,5 % 1,1
75 yas üzeri %1,4 % 0.78


Sevofluran 1960’lı yıllarda sentezlenen, ancak 1990’lı yıllarda klinik kullanıma giren kan/gaz eriyebilirlik katsayısı 0.65 olan yeni bir inhalasyon anesteziğidir. Metil izopropil eterin yüksek florürlü bir türevi sevoflurandır. Sevofluran [ Florometil-2,2,2-trifloro-1- (triflorometil) etil eter] alev almayan, patlamayan, hos kokulu bir sıvıdır. Hos kokusu ile respiratuvar komplikasyon insidansı düsüktür. Apne, nefes tutma, laringospazm ve öksürüğe sebep olmaması nedeni ile maskeyle indüksiyona olanak verir.

Kaynama noktası, halotan, izofluran ve enflurana denktir. Desflurandan yüksektir. Sevofluran, klinik olarak anlamlı konsantrasyonlarda patlayıcı değildir. Buhar basıncı, halotan, izofluran ve enflurana denktir, desflurandan daha düsüktür. Konvansiyonel vaporizatör teknolojisi ile kullanılabilir. Sevofluran, katkı maddesi ve koruyucu madde gerektirmez.

Düsük kan/gaz partisyon katsayıları;

 • Alveoler anestezik konsantrasyonun hassas kontrolüne,
 • İndüksiyon sırasında alveoler anestezik konsantrasyonun hızla yükselmesine,
 • Anesteziden hızlı derlenmeye katkıda bulunur.

Sevofluran, lastik ve plastiklerde daha az çözünür. Böylece anestezi devrelerinde daha az ekstraksiyona uğrar.

İndüksiyon ve uyanma[düzenle | kaynağı değiştir]

İndüksiyon hızına etki eden primer faktörler ;

 • kan/gaz çözünürlüğü,
 • alveoler ventilasyon,
 • kalp atım hacmi (kardiyak output),
 • İnspire edilen ajan yüzdesi.

Kan gaz eriyebilirlik katsayısı düsük olduğu için indüksiyonu ve anesteziden derlenmesi izoflurana göre hızlıdır[1][2]

Alveoler anestezik konsantrasyonunun artıs hızı (indüksiyon hızı) nitrözoksit ya da desflurandan yavas, halotan ve izoflurandan hızlıdır. Sevofluran hos kokusu ile bilinci açık hastalarda kolay inhale edilir. Alveoler inspire edilen konsantrasyondaki hızlı artıs, hızlı bir anestezi indüksiyonu sağlar. Salivasyon, nefes tutma, öksürük ve laringospazm insidansı halotandan daha düsüktür.

Sevofluran tek nefeslik indüksiyon tekniğine elverislidir. Pediyatrik hastalarda maskeyle indüksiyon uygulanarak yapılan klinik çalısmada; konvansiyonel kademeli indüksiyon tekniği doldurulmus devre ile karsılastırılmıstır. Havayolu ve vital bulgulardaki komplikasyon sıklığında artıs olmadığı, indüksiyonun anlamlı düzeyde kısaldığı gözlenmistir.

Sevofluran anestezisinde, düsük çözünürlüğü ve tahris etmeyen özelliği nedeni ile anestezi indüksiyonu kadar uyanma da respiratuvar komplikasyonlara neden olmaksızın hızlıdır.

Meretoja ve ark[3], 3 ay-15 yas arasında 120 hastada premedikasyon uygulamadan yaptıkları çalısmada, sevoflurandan çabuk uyandıklarını, derlenme ünitesinden erken gönderildiğini bildirmislerdir.

Absorbanlarla reaksiyonu[düzenle | kaynağı değiştir]

Sevofluran, kimyasal olarak 24 aylık stabil bir raf ömrüne sahiptir. Güçlü asitlerin varlığında veya sıcaklık artışında degredasyon oluşmaz. Sevofluran cam flakonda sodalaym varlığında 70˚ C’ye kadar ısıtıldığında, güçlü bazlar NaOH (Sodyum Hidroksit) ve KOH (Potasyum Hidroksit) ile asidik proton ekstraksiyonuyla Compound A ve eser miktarda Compound B gibi alkenler oluşmaktadır. Sevofluran, 120˚ C’ye ısıtıldığında Compound C-E oluşmaktadır. Compound A, sıçanlarda nefrotoksiktir. Bu sebeple insanlarda da nefrotoksik olabileceği düşünülmüştür.

Absorban kanisterindeki sıcaklık, CO2 ve sodalaym arasındaki ekzotermik reaksiyona bağlıdır. Kanisterdeki ısı ve devredeki taze gaz hızı CO2 absorbanının su içeriğini etkilemektedir. Nemli absorbanlar kuru absorbana göre daha az sevofluran degrade ederler.[4]

CO2 absorbanlarının sevoflurana maruz kalma süresi de Compound A oluşumunda etkili faktördür.[5]

Morgan ve ark.[6] , Compound A birikiminin solunan gazın ısısının artması, düşük taze gaz akımlı anestezi uygulaması, kuru baralaym kullanılması, yüksek sevofluran konsantrasyonu ve uzun süreli sevofluran kullanımı ile arttığını bildirmişlerdir. Osawa ve ark.[7], çalışmalarında sevofluran anestezisi uygulanan uzamış cerrahi prosedürlerde, intercooler soğutma aparatı kullanarak yarı kapalı sistemde soğutma yapıldığında Compound A oluşumunun azaltılabileceğini gözlemişlerdir.


Kaynakça[kaynağı değiştir]


 1. 8.Rossignol B, Gueret G, Gall G. L., Arviuex C. C: A Comparison of Sevoflurane, Target- Controlled Infusion Propofol, Anesthesia in Patients Under going Elective Brain Tumor Surgery: Coasts and Recovery Profile. ASA-Absract number 280-2003).
 2. Gauthier A, Girard F, Boudreault D, Ruel M, Todorov A: Sevoflurane Provides Faster Recovery and Postoperative Neurological Assessment than Isoflurane in Long-Duration Neurosurgical Cases.Anesth Analg. 2002; 95: 1384-1388).
 3. Meretoja O., Taivainen T., Raiha L., Korpela R.,Wirtavuori K: Sevoflurane-Nitrous-oxide or Halothane –Nitrous-oxide for Paediatric Bronchoscopy and Gastroscopy. Br J Anaesth. 1996; 76: 767-771).
 4. Bito H, IkeuchiY, Ikeda K: Effects of the Water Content of Sodalime on Compound A Concentration in the Anaesthesia Circuit in sevoflurane Anesthesia. Anesthesiology 1998; 88(1): 66-71.
 5. Bito H., Ikeda K: Closed–Circuit Anesthesia with Sevoflurane in Humans. Anesthesiology.1994; 80(1): 71-76.
 6. Morgan GE, Mikhail MS, Murray M: Inhalation Anesthetics Clinical Anesthesiology. 3.Edition , Los Angeles, Appletion, Lange, 2002: 127-151.
 7. Osawa M, Shinomura T: Compound A concentration is decreased by cooling anaesthetic circuit during low flow sevoflurane anaesthesia. Can J Anaesth. 1998; 45: 1215-1218.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon kategorisinden sayfalar
Farmakoloji kategorisinden sayfalar
Anestezik ilaçlar kategorisinden sayfalar
İnhalasyon Anestezikleri kategorisinden sayfalar